MENTORFORLØB

6 måneder fra larve til sommerfugl som dit nye Jeg


Fem grunde til at du gør klogt i at indrette dig på et nyt lederskab allerede nu:

1. Det nye lederskab handler ikke først og fremmest om, hvad du gør, men om hvem du er. Medarbejdere følger ikke længere kun abstrakte, skiftende strategier, eller chefer bare fordi de har en titel, men derimod  inspirerende rollemodeller.

2. Vi er trådt ind i en tidsalder hvor vi skal bruge kreativitet, helhedstænkning og fleksibilitet ligeså meget som analytiske evner, rationalitet og handlekraft, og hvor en veludviklet intuition er nødvendig for at kunne navigere med klarhed i et informationsoverloaded, forandringshastigt samfund.

3. Enhver har brug for at forebygge og modvirke den stigende stress, inden den koster for dyrt

4.  Vi lever i en verden med så meget overvægt af enøjet aktion, at den truer med at tippe. Vores (virksomheders) fremtid afhænger af de nye ledere – og om de anvender så meget refleksion og visdom, at vi kan tilvejebringe bæredygtig succes: virksomheder der vinder uden at volde, og som (netop derfor) har staying power.

5. I den fjerde industrielle revolution vil robotterne og kunstig intelligens overtage meget af vores rationelle, selv vores kreative, arbejde. Derfor er vi mødt til at blive mestre i det eneste en robot ikke kan imitere: hjerte, sjæl og ånd.


Medarbejdere og ledere kan ruste sig til det 21. århundredes lederskab ved at træne de nye spilleregler i et forløb som DEN NYE TIDS LEDER.

Forløbet udbydes af Illumina International ved Kirsten Stendevad, MA, forfatter til Gyldendal Business bogen Fremtiden er Feminin – 7 Spilleregler i det 21. århundredes lederskab (2016).

Kirsten er lederudvikler med 15 års erfaring i at fremkalde og opgradere det autentiske og helheds bidragende lederskab i ildsjæle, formelle ledere og iværksættere.

Ud over Kirsten værtinde, der tegner uddannelsen, vil deltagerne blive inspireret af et bredt internationalt netværk af frontløbere, faglige eksperter og progressive topledere.

Forløbet “Den nye tids leder” kan tages som online kursus, på et rent kvindehold, på et blandet m/k hold og på engelsk.

Forløbet kan også skræddersys som in-house undervisning til virksomheder, der vil opdatere nøgle medarbejdere til den nye tids lederskab, eller opgradere alle medarbejdere til den nye tids spilleregler i ét hug.


Kontakt os for en uforpligtende snak om jeres behov

FREMTIDEN ER IKKE KUN FEMININ, HELDIGVIS,
MEN DEN ER NØDT TIL AT VÆRE MERE FEMININ,
HVIS (DIN) VERDEN SKAL I BALANCE

UDBYTTE


 • Indgående kendskab til den nye tids spilleregler
 • Erfaring med cutting edge metoder til at bringe det bedste frem i dig selv, i andre og i teams
 • Et frirum til refleksion over hvordan du selv og din organisation kan work smarter og dermed opnå mere med mindre
 • Erfaring med at omsætte de nye tids spilleregler til praksis
 • Et netværk af ligesindede sparringspartnere.

Udbytte for virksomheden:

 • En eller flere medarbejdere, der bærer det nye lederskabs dna og dermed kan smitte andre
 • Mere kreative medarbejdere, der kan bidrage til at forny organisationen i tråd med det 21 århundredes megatrends
 • Mindre stressede og mere produktive medarbejdere, der er rollemodeller for en ny arbejdsstil
 • Medarbejdere der kan bringe nye arbejds-møde og ledelsesmetoder ind i virksomheden
 • Minimere risikoen for brain-drain af det mest kreative talent, der typisk forlader virksomheder, som ikke er up to speed.

SAGT OM KIRSTEN STENDEVAD

5 Stjernet Speaker

Du har langt den højeste evaluering: 5-tal fra alle deltagere på en skala fra 1-5: Godt gjort.

Kirsten lærte mig at gå på 2 ben.

At være en del af Kirsten Stendevad uddannelse i Feminint Lederskab har gjort en kæmpe forskel for mig – både som kvinde, leder og mor.

Jeg har fået redskaber til at nå og opnå mere – uden at knokle mere, og endda med fornyet energi og indre ro.

Før brugte jeg kun ét ben: det maskuline. Kirsten lærte mig at bruge både mine maskuline og mine feminine sider.

Fremtiden er feminin – også for mænd

Kirstens bog og tale om hvorfor fremtiden er feminin og hvordan man kan tilpasse, er både meget relevant og meget spændende – ikke mindst for mænd.

Kirsten kan ændre dit liv

Kirsten Stendevad er en inspirerende, vidende og engageret underviser, der giver publikum noget værdifuldt med hjem. Hvis du hører efter, kan Kirsten ændre dit liv.

Fantastisk

Vi har lige evalueret dagen, og alle, der deltog i din super workshop, var enige om, at det var dagens bedste, og at det skulle være obligatorisk for alle at høre, hvad du sagde. Fantastisk. De, der ikke deltog i det, var virkelig ked af at de gik glip af, så vi vil gerne booke dig igen.

Hvis I vil holde på talenterne

Kirsten Stendevad er en inspirerende og engagerende underviser, som på en underholdende måde taler om en forfriskende tilgang til ledelse i det 21. århundrede.

Hendes seminar var fyldt med interessante nye vinkler om ,hvorfor holistisk ledelse er nødvendig i dag, ikke mindst hvis man vil tiltrække og bevare de nye generationer på arbejdspladsen

Ekceptionelt inspirerende og lysende

Kirsten Stendevad er en usædvanligt inspirerende og lysende kvinde og underviser. Hun har en sjælden evne til at se forbi forhindringer, mange af os lader os standse af, og hun smitter med sin begejstring for nye tanker og ideer. Hun er altid på forkant med nye tendenser.

Det rykkede

Det var et fantastisk indlæg du leverede Kirsten, jeg er sikker på det “rykkede” noget i alle tilstedeværende.
Med mennesker som dig i verden er der håb

MÅLGRUPPE


* Udviklingsforløbet er relevant for alle typer ledere og ledertalenter, inklusive ejerledere og ildsjæle, der ønsker at mestre
det 21. århundredes lederskab. Men det kan også bruges til at opgradere større medarbejdergrupper, så alle bliver opdateret til mere tidssvarende mindset og praksis.

* Uddannelsen som den nye tids leder er ikke mindst relevant for HR ledere og mennesker, der skal rekruttere eller lede Millenial-generationen.

* Den er særlig vigtig for alle, der beskæftiger sig med ligestilling og med, hvordan danske virksomheder og organisationer får mere innovationsfremmende diversitet i ledelseslagene.

* Endelig er den relevant for up-an-coming talenter, der ønsker at være bedst muligt klædt på til lederrollen, og få afprøvet i
praksis, hvordan udfordringer og kriser kan blive afsæt til kvantespring, der forbedrer organisationen for alle.

KIRSTEN HAR MEDVIRKET I FLERE AF DANMARKS FØRENDE MEDIER

PRAKTISK


Tid & Sted:

Forløbet kan enten tages online uafhængigt af tid & sted, så det nemt kan passes ind i en travl hverdag.

Eller det kan tages live i 9 månedlige moduler.

Der er indlagt 2 to-dages retreats.

Således kan deltagere, der får uddannelsen betalt af deres arbejdsgivere tilbyde at selv investere en månedlig fridag i træningen.

Uddannelsesdeltagere får desuden 6 individuelle sessioner.

Sprog:

Der kan undervises på dansk eller engelsk.

Forløbet kan tages på et m/k eller på et kvindehold.

Der er nu åben for tilmelding til følgende hold:

Oktober 2018 – Juni 2019:

København M/K:

Kl 9-17: 25.10, 22.11, 13.12, Retreat 18-19.1, 21.2, 21.3, 25.4, Retreat 10-11.5, 11.6:

København Kvinder:

Kl 9-17:  26.10, 23.11, 14.12, Retreat 11-12.1, 22.2, 22.3, 26.4, Retreat 24-25.5, 12.6

Jutland mixed group:

Kl  11-19: 22.10, 19.11, 10.12, Retreat 18-19.1, 18.2, 18.3, 23.4, Retreat 10-11.5, 17.6

Jutland women only group:

Kl 11-19: 23.10, 20.11, 11.12, Retreat 11-12.1, 19.2, 19.3, 24.4, Retreat 24-25.5, 18.6

Næste hold start:

April – December 2019.

Pris:

Forløbet udbydes lige nu til intropriser. Fra 2019 stiger priserne. 

9 måneders Online forløb: 19.999 ex moms per deltager, rabatordning for teams

9 måneders live udviklings forløb inklusive individuelle sessioner: 69.995 ex moms

Overbygning som mentor & facilitator i redskaberne: TBA

Download brochure på hhv dansk og engelsk her:

lederudviklingsforløbdet21århundredeslederskab

21stCenturyLeadershipEnglish


Kontakt os for en uforpligtende snak om jeres behov

UDDANNELSEN ER BASERET PÅ KIRSTEN STENDEVADS BOG OM FREMTIDENS LEDERSKAB

VI KOMMER IGENNEM 7 SPILLEREGLER OG 21 LEDELSESPRINCIPPER


Uddannelsen centrerer sig om følgende syv spilleregler, beskrevet i Gyldendal Business bogen Fremtiden er Feminin

Modul 1 er introduktion og Modul 9 er certificering.

Uddannelsens formål er at få erfaring med at mestre spillereglerne i praksis.

KOMPLEMENTARITET – INTEGRERET LEDERSKAB


 1. Opnå mere med mindre
 2. Bliv mere kreativ
 3. Forebyg og helbred stress hos dig selv og dine medarbejdere.

POLARITET – KØNSBEVIDST LEDERSKAB


 • Bliv Kønsintelligent – og udnyt alle typer talent bedre.
 • Bliv bevidst om hele klaviaturet af dine indre ressourcer, om du er mand eller kvinde
 • Kend de maskuline og feminine arketypers fælder og forcer.

PROAKTIVITET – INNOVATIVT LEDERSKAB


 • Tag ansvar – og lær dit team ditto
 • Vær konstruktiv – og skab en kærlig hold-ånd.
 • Tag initiativer, der løfter dig selv og andre (skal effektueres som en del af certificeringen).

AUTENCITET – TROVÆRDIGT LEDERSKAB


 1. Væk din originalitet
 2. Kend dit kald
 3. Brug dit hjertes Intelligens

INTEGRITET – ANSVARLIGT LEDERSKAB


 • Walk your talk
 • Opfør dig ordentligt – og form dit team.
 • Integrer lys og skygge hos dig selv og dine medspillere.

SYNKRONICITET – VISIONÆRT LEDERSKAB


 • Udfold den indfoldede orden
 • Styrk din intuition
 • Gør kriser til kvantespring

TOTALITET – HELHEDSORIENTERET LEDERSKAB


 • Skab rum for at både du selv og dine medarbejdere bruger både mental, emotionel, fysisk, spirituel, energetisk og kollektiv intelligens
 • Sørg for at både du selv og dine medarbejdere har helhed i livet
 • Sørg for at både du selv, dine medarbejdere og selve virksomheden tjener helheden.

INDLEDNING OG AFSLUTNING


Forløbet indledes med detaljeret individuel personligheds assessment, så hver deltager kender sine specifikke
fokus- og udviklings punkter undervejs.

Undervejs vil der også være individuelle sessioner.

Forløbet  afsluttes med præsentation af konkrete 21st Century Leadership achievements i plenum og individuel exit samtale.

Der udstedes deltagerbevis som 21st Century Leadership Practitioner.

Deltagere skal beregne 2-4 timer om ugen til at indtage og implementere redskaberne, hvilket muliggøres af, at undervisningen er digital og designet til at passe ind i – og lette – en travl hverdag.

HVEM UNDERVISER?

Hovedunderviser, guide og facilitator er Kirsten Stendevad, forfatter til Gyldendal Business bogen Fremtiden er Feminin – 7 spilleregler i det 21. århundredes lederskab.

Kirsten er kendt som en visionær inspirator og katalysator for indre og ydre vækst. Hun er (med)forfatter til 7 trendsættende bøger om det 21. århundredes paradigmer, og har undervist på Harvard Business School, MIT, Simmons Graduate School of Management (MBA-udd. kun for kvinder) samt i virksomheder som Nordea, McKinsey & co, Novozymes m.fl

Hun har 15 års erfaring med at udvikle ledere med og uden titel. En af Kirstens forcer er et uovertruffent netværk af danske og internationale kapaciteter, som hun vil trække på som gæstelærere til uddannelsen.

Bl.a. vil deltagerne få skræddersyet, individuel mentoring omkring Kald, Vision, Strategi og Frigørelse af blokeringer for lederskabet.

Desuden vil deltagerne, hvor det er relevant, få mulighed for at sparre med erfarne topledere.

Deltagerne vil i løbet af uddannelsen også blive introduceret for  inspirerende fremsynede rollemodeller fra forskellige brancher, der på hver deres måde tager lederskab for at løse nogle af de mange udfordringer, vi som mennesker, virksomheder og samfund står overfor.

Da en stor del af uddannelses materialet kan indtages som lydfiler on the run, er det muligt at give deltagerne maksimal ny indsigt – på en måde, der kan overkommes i en travl hverdag.

UDPLUK AF REFERENCER

UDFYLD UFORPLIGTENDE ANSØGNINGSSKEMA

Vi er lige nu ved at komponere hold.

Udfyld ansøgningsskema for at finde ud af, om vi er et match.

Eller bed om en uforpligtende afklarende samtale ved at kontakte os på info@kirstenstendevad.com
eller tlf 31 32 65 64.


Er du villig til at investere 6 dage om måneden, 6 x 1,5 times zoom kald om måneden og 1 times selvomsorg om dagen efter skræddersyede anvisninger?

Er du villig til at investere 30.000 ex moms (som kan betales i 6 rater)

Vil du følges  med en veninde og kender du en sådan så I begge kan spare 5000?

Er du åben for at blive healet af shamaner? (Inka traditionen)

Er du åben for at opdage dit sjælsformål via esotersisk visdom (Maya traditionen)

jeg kan sende interview med tina og outi ud som teasers, inkl nogle af de interviews der er blevet lavet med mig.


GØR SOM TUSINDVIS AF FRONTLØBERE


Illumina betyder “Oplys mig”

Tilmeld dig Illuminate Me nyhedsbrevet og modtag gratis:


 • Første kapitel af bogen “Fremtiden er feminin”
 • Summary af de 7 Spilleregler i det 21. århundredes Lederskab
 • Inspiration til dit eget lederskab, fra Kirsten og hendes internationale netværk af innovatører, rollemodeller og thoughtleaders
Tilmeld dig her:
Obs: Nul spam. Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik