Bevidsthed, DIG, DIT VIRKE, Erotisk intelligens, Feminin Kraft, Feminin Power, Feminint Lederskab, Kærlighed, Kirsten Stendevad, Sjæl, Søsterskab

Den feminine seksualitet

Det var sommer, og jeg sad i dyb meditation, klædt i hvidt. Pludselig kom det til mig: at det, der er gået galt i civilisationens historie, er da vi mistede respekten for Det Hellige Skød.

For med det, mistede vi som kultur anerkendelsen af det hellige i det livgivende og livbærende aspekt af tilværelsen. I den forbindelse blev det feminine sekundært. Og vi tabte fornemmelsen af hvilken betydning dette har for helheden. Både vores egen helhed og den store.

I vores egen helhed blev kvinder til det, mine kursister meget rammende kalder “oversavede damer”. Det vil sige kvinder, der som regel har både hoved og hjerte på rette sted, men ingen, eller ringe, forbindelse til kroppen.

I tusinder af år har kvinder fået af vide, at skødet er noget syndigt, som man hellere må skamme sig over. Denne afdeling blev kun anvendt ved særlig festlige lejligheder: i brudekammeret, til børnefødsler eller på toilettet. Eller til at fornøje mænd for deres skyld, eller som betaling for tag over hovedet og nogle til at forsørge børnene.

Lyst hos kvinder har været forbundet med skyld, og vi har indtil videre kun haft to muligheder for kvindelig seksualitet: luder eller madonna.

Nogle mener, at dette forklarer magt strukturerne i samfundet: Mænd har aldrig skammet sig over deres seksualitet. Tværtimod er de fleste mænd stolte af deres køn og har med glæde brugt denne kraft til at erobre både nationer, markeder, topposter og kvinder.

Men dette er under forandring. Idag ser vi flere og flere progressive mænd, der på det maskuline køns vegne offentligt undskylder alle de overgreb og grænseoverskridelser, der er foregået gennem historien. Moderne vestlige mænd, særligt fra de nye generationer, har bedre kontakt til deres feminine side, og er langt mere følsomme og empatiske end deres forfædre. Mange ønsker ligestilling, men det er ikke så enkelt at fremkalde som det kan se ud til, så længe så meget af kønnenes indbyrdes dans henligger i det ubevidste. Selv i Vesten ligger vi stadig under for kulturens magt, og i masser af lande verden over, er kvindens køn stadig blot til lyst – for mændene.

Problemet er, at den lille kønshistorie påvirker den store. Som jeg har skrevet om i min nye Gyldendal Business bog Fremtiden er Feminin, der handler om spillereglerne i det 21. århundredes lederskab, så bliver der ingen helhed i samfundet, så længe vi som kultur ikke respekterer det livgivende og livbærende aspekt. For så vil vi fortsætte voldtægten af naturen og et fokus på vækst for vækstens skyld, uanset omkostninger for livskvalitet og bæredygtighed.

Hvad de færreste er bevidste om er, at vores kreative kraft bor i skødet.

Så når vi ikke har kontakt med skødet – og dets forbindelse til helheden – går vi glip af de ressourcer, der skal løse vores problemer, både vores egne, i parforholdene, i familierne, i erhvervslivet og i samfundet.

I yogi anatomi kaldes kraften i skødet for “vores ubrugte potentiale.” Hvem skal tage lederskab for at vække det?

I min optik kan kvinder ikke forvente at mænd og ledere gør det for dem.

Vi må selv tage lederskab for at genskabe de brudte forbindelser mellem skød, hjerte og hjerne.

Derfor lavede jeg sidste år et kursusforløb der hed Det Hellige Skød, hvor vi i løbet af et helt år beskæftigede os med forskellige aspekter af det hel-lige skød – det i skødet, der har forbindelse til helheden.

Resultatet var bl.a. at kreativiteten blomstrede afsted. Kvinderne blev lettere, livligere, saftigere, gladere – og langt stærkere. De blev på én gang mere rådsnare, blødere og kærligere, men samtidig bedre til at mærke sig selv, sætte grænser og tage lederskab for at medskabe den virkelighed, de længes efter. Alle har desuden – som sidegevinst – fået et langt bedre forhold til mænd, ikke mindst deres egne.

Derfor er feminin seksualitet en fast ingrediens i mine forløb i feminint lederskab.

Hvis du har lyst til at være med, så se mere på www.feminintlederskab2018.dk.

Facebook Comments
0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *